ویژگی اصلی  حساب میکرو  حساب عادی  حساب حرفه­ای تعویض رایگان حساب
سپرده اولیه از 50 دلار از 300 دلار از 50000 دلار از 300 دلار
اسپرد اسپرد ثابت از 3 پیپ اسپرد شناور (اسپرد فلوتینگ) از 1 پیپ اسپرد خام اسپرد شناور (اسپرد فلوتینگ) از 2 پیپ
اهرم تا 1:400 تا 1:200 تا 1:100 تا 1:200
حداکثر تعداد موقعیت های باز (open position) و حداکثر تعداد سفارشات معلق 100 200 هیچ محدودیتی در تجارت وجود ندارد 200
اجرای بازار (Market Execution) از 0.3 ثانیه از 0.3 ثانیه لحظه ای از 0.3 ثانیه
حداقل حجم زیادی دارد 0.01 0.01 0.01 0.01
نقل قول دقیق 5 رقم 5 رقم 5 رقم 5 رقم
اعدام بازار بازار بازار بازار
حاشیه 1% تا 1% تا 1% تا 1%
كميسيون $0 $0 $0 lot/از $ 20
تعویض
سایش قیمت
حداکثر سپرده 300 50000 نامحدود 50000
افتتاح حساب افتتاح حساب افتتاح حساب افتتاح حساب